رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرغ نیمایی به بازار می آید

مرغ نیمایی به بازار می آید حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی: از حدود ۱۰ روز آینده مرغ‌هایی که تولید آن‌ها با ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهد شد. با این شرایط قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده بین نزدیک به ۵٠ هزار تومان است که حدود ۶٠ درصد با […]

مرغ نیمایی به بازار می آید

حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:

از حدود ۱۰ روز آینده مرغ‌هایی که تولید آن‌ها با ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهد شد.

با این شرایط قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده بین نزدیک به ۵٠ هزار تومان است که حدود ۶٠ درصد با نرخ فعلی آن در بازار فاصله دارد.