رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام شرکت ملی هواپیمای تركيه تغيير كرد

نام شرکت ملی هواپیمای تركيه تغيير كرد اردوغان، رئیس جمهور ترکیه: شرکت ملی هواپیمایی تركيه در پروازهای بین المللی به جای نام «ترکیش ایرلاینز» از نام «Türkiye Hava Yolları» استفاده خواهد کرد

نام شرکت ملی هواپیمای تركيه تغيير كرد

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه: شرکت ملی هواپیمایی تركيه در پروازهای بین المللی به جای نام «ترکیش ایرلاینز» از نام «Türkiye Hava Yolları» استفاده خواهد کرد