رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس انرژی اتمی: دوربین‌های برجام را جمع کردیم

رئیس انرژی اتمی: دوربین‌های برجام را جمع کردیم فلسفه وجودی برجام به این دلیل بود که در ۲۰ سال گذشته غربی‌ها اتهامات واهی را علیه ایران مطرح می‌کردند. قرار شد آن‌ها تحریم‌ها را لغو و فعالیت هسته‌ای ما محدودتر شود، ما از حقوق مسلم خودمان کوتاه آمدیم تا اتهامات قبلی برای همیشه برداشته و تحریم‌ها […]

رئیس انرژی اتمی: دوربین‌های برجام را جمع کردیم

فلسفه وجودی برجام به این دلیل بود که در ۲۰ سال گذشته غربی‌ها اتهامات واهی را علیه ایران مطرح می‌کردند.

قرار شد آن‌ها تحریم‌ها را لغو و فعالیت هسته‌ای ما محدودتر شود، ما از حقوق مسلم خودمان کوتاه آمدیم تا اتهامات قبلی برای همیشه برداشته و تحریم‌ها لغو شود اما دوباره همان اتهامات قبلی را با مدارک جعلی اسرائیلی تکرار می‌کنند.

دلیلی ندارد ما به تعهدات ادامه دهیم وقتی آن‌ها به تعهدات پایبند نیستند. ارتباطمان را با آژانس قطع نکردیم بلکه تحت مقررات آژانس فعالیت می‌کنیم اما دوربین‌های اضافه که برای برجام نصب شده بود را جمع کردیم.