رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی‌گیرد

امیرعبداللهیان: ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی‌گیرد وزیر امور خارجه: جمهوری اسلامی ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی‎گیرد. به قانون مجلس پایبندیم، مذاکره را ادامه می‎دهیم، آمریکا را به واقع‎بینی و فاصله گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار فنی و اجتناب از اقدام سیاسی فرا […]

امیرعبداللهیان: ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی‌گیرد

وزیر امور خارجه:

جمهوری اسلامی ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمی‎گیرد. به قانون مجلس پایبندیم، مذاکره را ادامه می‎دهیم، آمریکا را به واقع‎بینی و فاصله گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار فنی و اجتناب از اقدام سیاسی فرا می‎خوانیم. تردیدی به خود راه نمی‎دهیم که تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم.