رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوکراین و مولداوی رسما نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند

اوکراین و مولداوی رسما نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند کمیسیون اروپا از نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت، اما پذیرش نامزدی گرجستان را مشروط اعلام کرد.

اوکراین و مولداوی رسما نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند

کمیسیون اروپا از نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت، اما پذیرش نامزدی گرجستان را مشروط اعلام کرد.