رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی چندبرابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی کشوری اعلام شد

اسامی چندبرابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی کشوری اعلام شد کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از امروز (جمعه، سوم تیر) در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

اسامی چندبرابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی کشوری اعلام شد

کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از امروز (جمعه، سوم تیر) در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور قرار گرفت.