رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: افغانستان مسئله حق‌آبه ایران را حل کند

امیرعبداللهیان: افغانستان مسئله حق‌آبه ایران را حل کند وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان: درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات دوجانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فی‌ما‌بین در حوزه حق آبه ایران و آب‎های مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد و […]

امیرعبداللهیان: افغانستان مسئله حق‌آبه ایران را حل کند

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان:

درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات دوجانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فی‌ما‌بین در حوزه حق آبه ایران و آب‎های مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد و با حل این مسئله، آن را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی بین دو کشور و ملت مبدل کند.