رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات ادامه می دهد

امیرعبداللهیان: باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات ادامه می دهد امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: دكتر باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی، مستدل و فعال برای لغو‌ تحریم‌ها ادامه می دهد. ما با قدرت و منطق به تلاش ها ادامه می دهیم. واقع بینی آمریکا […]

امیرعبداللهیان: باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات ادامه می دهد

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه:
دكتر باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی، مستدل و فعال برای لغو‌ تحریم‌ها ادامه می دهد.

ما با قدرت و منطق به تلاش ها ادامه می دهیم. واقع بینی آمریکا و اخذ تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی ایران از توافق، می تواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند.