رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق کارگران دستگاه‌های دولتی هم تابع قانون کار شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس: با موافقت دولت، افزایش حقوق کارگران دستگاه‌های دولتی هم تابع قانون کار شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس: با موافقت دولت، افزایش حقوق کارگران دستگاه‌های دولتی هم تابع قانون کار شد.


جدیدترین خبرها