رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت تعرفه جدید خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری

پرداخت تعرفه جدید خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری موسوی ،مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: تعرفه خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری محاسبه و مابه التفاوت آن به پرستاران همکار سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود علاوه بر این، افزایش فوق‌العاده ویژه پرستاران نیز اجرایی شده است.

پرداخت تعرفه جدید خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری

موسوی ،مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

تعرفه خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری محاسبه و مابه التفاوت آن به پرستاران همکار سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود علاوه بر این، افزایش فوق‌العاده ویژه پرستاران نیز اجرایی شده است.