رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است

رئیس جمهور: پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است رئیسی: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکرده‌اند، دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حق کسی پایمال نشود. یارانه کسانی که در بررسی‌ها، صلاحیت آنها برای دریافت یارانه احراز شده […]

رئیس جمهور: پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است

رئیسی: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکرده‌اند، دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حق کسی پایمال نشود.

یارانه کسانی که در بررسی‌ها، صلاحیت آنها برای دریافت یارانه احراز شده است به سرعت و بدون وقفه پرداخت شود.

هم پرداخت یارانه به افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت به نیازمندان ناحق است و باید با اتقان کامل در این زمینه عمل کرد.

درخواست‌ها و اعلام نتیجه به متقاضیان را با رعایت زمان بندی‌های تعیین شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.