رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن ایران را تهدید کرد؛ اگر به برجام برنگردید، فشار اقتصادی ادامه دارد

بایدن ایران را تهدید کرد؛ اگر به برجام برنگردید، فشار اقتصادی ادامه دارد رئیس‌جمهوری آمریکا با انتشار یک یادداشت برای «واشنگتن پست» اعلام کرد، تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای برجام برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد.

بایدن ایران را تهدید کرد؛ اگر به برجام برنگردید، فشار اقتصادی ادامه دارد

رئیس‌جمهوری آمریکا با انتشار یک یادداشت برای «واشنگتن پست» اعلام کرد، تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای برجام برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد.