رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ سوال از وزیر صمت اعلام وصول شد

۲ سوال از وزیر صمت اعلام وصول شد محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۲ سوال ملی از وزیر صمت را اعلام وصول کرد.

۲ سوال از وزیر صمت اعلام وصول شد

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۲ سوال ملی از وزیر صمت را اعلام وصول کرد.