رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۲۵ درصدی نرخ پارکینگ‌ها در تهران

افزایش ۲۵ درصدی نرخ پارکینگ‌ها در تهران شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: لایحه قیمت گذاری نرخ خدمات پارکینگ‌های حاشیه‌ای با افزایش ۲۵ درصدی به نسبت سال گذشته تصویب شد. این نرخ از نرخ اتحادیه پارکینگ‌ها برای بخش خصوصی مشخص می‌کند، کمتر است.

افزایش ۲۵ درصدی نرخ پارکینگ‌ها در تهران

شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: لایحه قیمت گذاری نرخ خدمات پارکینگ‌های حاشیه‌ای با افزایش ۲۵ درصدی به نسبت سال گذشته تصویب شد. این نرخ از نرخ اتحادیه پارکینگ‌ها برای بخش خصوصی مشخص می‌کند، کمتر است.