رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«اسکوچیچ» ماندنی شد

«اسکوچیچ» ماندنی شد با تصمیم هیات رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال سرمربی کروات تیم ملی فوتبال مجددا در این تیم ابقا شد.

«اسکوچیچ» ماندنی شد

با تصمیم هیات رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال سرمربی کروات تیم ملی فوتبال مجددا در این تیم ابقا شد.