رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمال خرازی: ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم

کمال خرازی: ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: بر هیچ کس پوشیده نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته ای را داریم اما تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و […]

کمال خرازی: ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: بر هیچ کس پوشیده نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته ای را داریم اما تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به راحتی می توانیم به ۹۰درصد نیز برسانیم/ جماران