رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیمه سلامت برای هر سیکل درمان ناباروری چقدر پرداخت می‌کند؟

بیمه سلامت برای هر سیکل درمان ناباروری چقدر پرداخت می‌کند؟ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: در هر سال، سه سیکل درمان ناباروری قابل پرداخت با پوشش بیمه‌ای است و برای سال‌های بعدی سقفی در قانون گذاشته نشده است. برای هر سیکل درمان ناباروی در بخش دولتی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در بخش […]

بیمه سلامت برای هر سیکل درمان ناباروری چقدر پرداخت می‌کند؟

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: در هر سال، سه سیکل درمان ناباروری قابل پرداخت با پوشش بیمه‌ای است و برای سال‌های بعدی سقفی در قانون گذاشته نشده است.

برای هر سیکل درمان ناباروی در بخش دولتی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در بخش خصوصی ۹ میلیون و۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود./ایسنا