رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا

کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد. او با اعلام کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا اظهار کرد: سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا (هوایی ـ کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل […]

کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا

رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد.

او با اعلام کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا اظهار کرد: سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا (هوایی ـ کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و برای کشورها بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است. / ایرنا