رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» آغاز شد

«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» آغاز شد «هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران آغاز به کار کرد.

«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» آغاز شد

«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران آغاز به کار کرد.