رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه مشترک رؤسای‌جمهور ایران، روسیه و ترکیه

بیانیه مشترک رؤسای‌جمهور ایران، روسیه و ترکیه روسای‌جمهور ایران، روسیه و ترکیه بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مردود شمردن تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری، مقابله با دستور کارهای جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و محکومیت […]

بیانیه مشترک رؤسای‌جمهور ایران، روسیه و ترکیه

روسای‌جمهور ایران، روسیه و ترکیه بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مردود شمردن تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری، مقابله با دستور کارهای جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و محکومیت تداوم حملات نظامی اسراییل به سوریه تاکید کردند.