رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار تصاویری حیرت انگیز از سیاره سرخ

انتشار تصاویری حیرت انگیز از سیاره سرخ مدارگرد “مارس اکسپرس” متعلق به آژانس فضایی اروپا (ESA) تصاویری حیرت انگیز و با وضوح بالا از یک دره عظیم در سیاره سرخ به ثبت رسانده است.

انتشار تصاویری حیرت انگیز از سیاره سرخ

مدارگرد “مارس اکسپرس” متعلق به آژانس فضایی اروپا (ESA) تصاویری حیرت انگیز و با وضوح بالا از یک دره عظیم در سیاره سرخ به ثبت رسانده است.