رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبق قانون حجاب، مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو و مانتوهای تنگ و چسبان ممنوع است

روزنامه اصولگرا: طبق قانون حجاب، مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو و مانتوهای تنگ و چسبان ممنوع است روزنامه جوان نوشت: مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، […]

روزنامه اصولگرا: طبق قانون حجاب، مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو و مانتوهای تنگ و چسبان ممنوع است

روزنامه جوان نوشت: مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، مانتوهای با رنگ زننده و تند و … از جمله مصادیق -مانتوهای نامناسب نام برده شده است. همچنین برای پسرها استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشند، ممنوع است. این‌ها تنها بخش‌ها و گوشه‌هایی از قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب است.