رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لاوروف: هدف ما سرنگونی زلنسکی و دولت اوست

لاوروف: هدف ما سرنگونی زلنسکی و دولت اوست وزیر خارجه روسیه: مردم روسیه و اوکراین به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد. ما قطعاً به مردم اوکراین کمک خواهیم کرد تا از شر رژیمی خلاص شوند که کاملاً ضد مردمی و ضد تاریخ است.

لاوروف: هدف ما سرنگونی زلنسکی و دولت اوست

وزیر خارجه روسیه: مردم روسیه و اوکراین به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد. ما قطعاً به مردم اوکراین کمک خواهیم کرد تا از شر رژیمی خلاص شوند که کاملاً ضد مردمی و ضد تاریخ است.