رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری دور جدید مذاکرات در وین

برگزاری دور جدید مذاکرات در وین یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که احتمالا به زودی دور جدید مذاکرات در وین برگزار خواهد شد.

برگزاری دور جدید مذاکرات در وین

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که احتمالا به زودی دور جدید مذاکرات در وین برگزار خواهد شد.