رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله تند ترامپ به پلوسی: این دیوانه چرا به تایوان رفت!

حمله تند ترامپ به پلوسی: این دیوانه چرا به تایوان رفت! رئیس جمهور سابق آمریکا: چرا این نانسی پلوسیِ دیوانه به تایوان رفته است. همیشه دردسرساز است. هیچ‌کدام از کارهای او درست انجام نمی‌شود (دو استیضاح شکست خورده، از دست دادن مجلس نمایندگان و غیره). حالا ببینید./فارس

حمله تند ترامپ به پلوسی: این دیوانه چرا به تایوان رفت!

رئیس جمهور سابق آمریکا: چرا این نانسی پلوسیِ دیوانه به تایوان رفته است. همیشه دردسرساز است. هیچ‌کدام از کارهای او درست انجام نمی‌شود (دو استیضاح شکست خورده، از دست دادن مجلس نمایندگان و غیره). حالا ببینید./فارس