رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب در همدان سهمیه‌بندی شد

آب در همدان سهمیه‌بندی شد مدیر‌عامل آب منطقه‌ای همدان: ذخیره آبی سد اکباتان وضعیت خوبی ندارد، به همین علت از تمام ظرفیت سد اکباتان نمی‌توانیم استفاده کنیم و مجبور به سهمیه‌بندی و قطع آب در ساعاتی از روز هستیم./تسنیم

آب در همدان سهمیه‌بندی شد

مدیر‌عامل آب منطقه‌ای همدان:

ذخیره آبی سد اکباتان وضعیت خوبی ندارد، به همین علت از تمام ظرفیت سد اکباتان نمی‌توانیم استفاده کنیم و مجبور به سهمیه‌بندی و قطع آب در ساعاتی از روز هستیم./تسنیم