رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان قانون تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد

شورای نگهبان قانون تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: “لایحه دوفوریتی اصلاح بند “ز” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” در خصوص تغییر سازوکار تامین مالی تحويل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغاير شرع و قانون اساسی […]

شورای نگهبان قانون تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:

“لایحه دوفوریتی اصلاح بند “ز” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” در خصوص تغییر سازوکار تامین مالی تحويل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغاير شرع و قانون اساسی شناخته نشد.