رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن از هفته آینده

دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن از هفته آینده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین زمین های جدید خبر داد و گفت: ثبت نام یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی دارای شرایط چهارگانه در طرح نهضت ملی مسکن قطعی شد.

دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن از هفته آینده

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین زمین های جدید خبر داد و گفت: ثبت نام یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی دارای شرایط چهارگانه در طرح نهضت ملی مسکن قطعی شد.