رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان به سفیر سوئد: حمید نوری فوری باید آزاد شود

امیرعبداللهیان به سفیر سوئد: حمید نوری فوری باید آزاد شود دیروز سفیر سوئد به دیدار امیرعبداللهیان رفته، وزیر خارجه در این دیدار فرآیند و رای غیرقانونی دادگاه حمید نوری را غیرقابل قبول خوانده و بر ضرورت تبرئه کامل و آزادی فوری او تاکید کرده است. سفیر سوئد هم گفته: صحبت‌های شما را سریع به دولت […]

امیرعبداللهیان به سفیر سوئد: حمید نوری فوری باید آزاد شود

دیروز سفیر سوئد به دیدار امیرعبداللهیان رفته، وزیر خارجه در این دیدار فرآیند و رای غیرقانونی دادگاه حمید نوری را غیرقابل قبول خوانده و بر ضرورت تبرئه کامل و آزادی فوری او تاکید کرده است.

سفیر سوئد هم گفته: صحبت‌های شما را سریع به دولت سوئد منتقل می‌کنم. سیاست ما تداوم مشورت‌ها با هدف حفظ و ارتقای روابط‌ با ایران است.