رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی‌ها بار ایران را در امارات تخلیه و بارگیری می‌کنند!

کشتی‌ها بار ایران را در امارات تخلیه و بارگیری می‌کنند!/ دور ریختن ۵٠٠‌میلیون دلار در بنادر ایران تردد هر کانتینر بین بندرعباس و دبی ۵٠٠ دلار هزینه اضافی برای ایران دارد سالانه یک میلیون کانتینر ایران در دوبی تخلیه و بارگیری می‌شود. همین روند برای امارات ۵٠٠‌میلیون دلار درآمد‌زایی دارد و ایران بابت عدم کارایی […]

کشتی‌ها بار ایران را در امارات تخلیه و بارگیری می‌کنند!/ دور ریختن ۵٠٠‌میلیون دلار در بنادر ایران

تردد هر کانتینر بین بندرعباس و دبی ۵٠٠ دلار هزینه اضافی برای ایران دارد سالانه یک میلیون کانتینر ایران در دوبی تخلیه و بارگیری می‌شود.

همین روند برای امارات ۵٠٠‌میلیون دلار درآمد‌زایی دارد و ایران بابت عدم کارایی بنادر،۵٠٠‌میلیون دلار را دور می‌اندازد /ايلنا