رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین نرخ جریمه بدحجابی کذب است

تعیین نرخ جریمه بدحجابی کذب است سخنگوی ستاد امر به معروف: بدحجابی جرم نیست، بلکه تخلف است و باید با آن برخورد لازم صورت گیرد. ما با مدل فعلی برخورد گشت ارشاد موافق نیستیم و پیشنهاد دادیم طرحشان را ارتقاء دهند. تعیین نرخ جرائم تخلفِ بدحجابی و کشف حجاب را از اساس تکذیب می‌کنیم؛ طرحی […]

تعیین نرخ جریمه بدحجابی کذب است

سخنگوی ستاد امر به معروف: بدحجابی جرم نیست، بلکه تخلف است و باید با آن برخورد لازم صورت گیرد.

ما با مدل فعلی برخورد گشت ارشاد موافق نیستیم و پیشنهاد دادیم طرحشان را ارتقاء دهند.

تعیین نرخ جرائم تخلفِ بدحجابی و کشف حجاب را از اساس تکذیب می‌کنیم؛ طرحی که به تصویب نرسیده چگونه قابلیت اجرا دارد؟

باید گشت ارشاد ما ابتدا سراغ سلبریتی‌های هنجارشکن برود، همان‌ها که الگوی مردم هستند./ تسنیم