رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: به همکاری ایران نیاز داریم

گروسی: به همکاری ایران نیاز داریم مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی ادعاها درباره تحقیقات از برخی اماکن در ایران را تکرار کرد و گفت: به حداکثر دسترسی و بازرسی در خصوص ایران نیاز داریم. «رافائل گروسی» درباره اینکه آیا آمریکا یا اروپا به او برای بستن تحقیقات درباره ایران اعمال فشار کرده‌اند، گفت: ایالات متحده […]

گروسی: به همکاری ایران نیاز داریم

مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی ادعاها درباره تحقیقات از برخی اماکن در ایران را تکرار کرد و گفت: به حداکثر دسترسی و بازرسی در خصوص ایران نیاز داریم.

«رافائل گروسی» درباره اینکه آیا آمریکا یا اروپا به او برای بستن تحقیقات درباره ایران اعمال فشار کرده‌اند، گفت: ایالات متحده هیچ فشاری وارد نکرده است. ممکن است فشار ضمنی یا صریح از یک طرف یا طرف دیگر وجود داشته باشد.