رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: ایران فقط به برجام پایبند است، نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر

اسلامی: ایران فقط به برجام پایبند است، نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ایران، نظارت را در چارچوب قرارداد برجام و محدودیت هایی که در قرارداد ۲۰۱۵ برجام پذیرفته، ادامه خواهد داد و حتی به یک کلمه بیشتر یا کمتر از آن پایبند نخواهد بود.

اسلامی: ایران فقط به برجام پایبند است، نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر

رئیس سازمان انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ایران، نظارت را در چارچوب قرارداد برجام و محدودیت هایی که در قرارداد ۲۰۱۵ برجام پذیرفته، ادامه خواهد داد و حتی به یک کلمه بیشتر یا کمتر از آن پایبند نخواهد بود.