رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: دولت و مجلس محکوم به موفقیت هستند

قالیباف: دولت و مجلس محکوم به موفقیت هستند رئیس مجلس: هنوز سال اول دولت سیزدهم است و مردم به این مجلس و دولت امیدوار هستند؛ این دولت و مجلس محکوم به موفقیت بوده و این توقع به حق مردم است. امروز در بروکراسی بسیار پیچیده و بی‌ربطی گرفتاریم که اگر بخواهیم از آن عبور کنیم […]

قالیباف: دولت و مجلس محکوم به موفقیت هستند

رئیس مجلس:
هنوز سال اول دولت سیزدهم است و مردم به این مجلس و دولت امیدوار هستند؛ این دولت و مجلس محکوم به موفقیت بوده و این توقع به حق مردم است.

امروز در بروکراسی بسیار پیچیده و بی‌ربطی گرفتاریم که اگر بخواهیم از آن عبور کنیم باید شجاعت داشته باشیم.