رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهادری: دولت فعلا یارانه نقدی را پرداخت می‌کند

بهادری: دولت فعلا یارانه نقدی را پرداخت می‌کند سخنگوی دولت: . قانون دولت را به اجرای کالابرگ الکترونیک مکلف کرده‌ ‌و دولت هم اعلام کرد که زیرساخت‌های این کار را آماده می‌کند، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود یارانه را به‌صورت نقدی واریز می‌کند. دولت به‌سبب شوک افزایش قیمتی یارانه دو ماه را یک […]

بهادری: دولت فعلا یارانه نقدی را پرداخت می‌کند

سخنگوی دولت: .
قانون دولت را به اجرای کالابرگ الکترونیک مکلف کرده‌ ‌و دولت هم اعلام کرد که زیرساخت‌های این کار را آماده می‌کند، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود یارانه را به‌صورت نقدی واریز می‌کند.

دولت به‌سبب شوک افزایش قیمتی یارانه دو ماه را یک جا واریز کرد و برنامه دولت هم همین بود که بعد از دو ماه، یارانه را به‌صورت ماهانه واریز کند.