رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش تعداد شهرهای قرمز/ رنگ بندی کرونایی کشور

کاهش تعداد شهرهای قرمز/ رنگ بندی کرونایی کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۵۶ به ۱۶۳ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۳ […]

کاهش تعداد شهرهای قرمز/ رنگ بندی کرونایی کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۵۶ به ۱۶۳ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۳ به ۲۰۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۳ به ۱۴ شهر رسید.

قرمز: ۶۴ شهر
نارنجی: ۱۶۳ شهر
زرد: ۲۰۷ شهر
آبی: ۱۴ شهر