رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ سود بین بانکی بازهم افزایش یافت

نرخ سود بین بانکی بازهم افزایش یافت نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند. مسئولان بورسی هم امیدوار بودند که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید تغییری در بازار سرمایه […]

نرخ سود بین بانکی بازهم افزایش یافت

نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.

مسئولان بورسی هم امیدوار بودند که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید تغییری در بازار سرمایه ایجاد و بهانه ریزش‌های پی در پی گرفته شود.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به سوم شهریورماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به ۲۶ مردادماه، ۲۰.۶۵ درصد شده است. این نرخ در هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۲۰.۶۴ درصد بود/ تسنیم