رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون بدون کروکی

پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون بدون کروکی رئیس کل بیمه مرکزی: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.

پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون بدون کروکی

رئیس کل بیمه مرکزی: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.