رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد درخواست ثبت اسم تجاری شبکه اجتماعی ترامپ

رد درخواست ثبت اسم تجاری شبکه اجتماعی ترامپ درخواست ترامپ برای ثبت نام تجاری شبکه اجتماعی خود از سوی یک نهاد آمریکایی رد شد.

رد درخواست ثبت اسم تجاری شبکه اجتماعی ترامپ

درخواست ترامپ برای ثبت نام تجاری شبکه اجتماعی خود از سوی یک نهاد آمریکایی رد شد.