رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پای شخصیت‌های کارتونی به بهشت زهرا باز شد

پای شخصیت‌های کارتونی به بهشت زهرا باز شد یک خانواده پس از فوت فرزندشان، شخصیت کارتونی باب اسفنجی را برای سنگ قبر انتخاب کردند و این تصویر را روی سنگ قبر کشیدند. این تصویر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

پای شخصیت‌های کارتونی به بهشت زهرا باز شد

یک خانواده پس از فوت فرزندشان، شخصیت کارتونی باب اسفنجی را برای سنگ قبر انتخاب کردند و این تصویر را روی سنگ قبر کشیدند.

این تصویر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.