رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی امیکرون مجوز تزریق گرفت

واکسن ایرانی امیکرون مجوز تزریق گرفت صابونی، مدیرعامل شرکت سینا فارمد: کوویران برکت پلاس به عنوان نخستین واکسن ایرانی مقابله با امیکرون، وارد سبد مصرفی واکسن‌های مقابله با کرونا شد. اثربخشی و ایمنی زایی ۸۰ درصدی در برابر ویروس امیکرون، از مزایای این واکسن است.

واکسن ایرانی امیکرون مجوز تزریق گرفت

صابونی، مدیرعامل شرکت سینا فارمد:
کوویران برکت پلاس به عنوان نخستین واکسن ایرانی مقابله با امیکرون، وارد سبد مصرفی واکسن‌های مقابله با کرونا شد.

اثربخشی و ایمنی زایی ۸۰ درصدی در برابر ویروس امیکرون، از مزایای این واکسن است.