رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسات دولت عراق تعلیق شد

جلسات دولت عراق تعلیق شد به دنبال ناآرامی‌های امروز در بغداد، دولت عراق از تعلیق جلسات کابینه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

جلسات دولت عراق تعلیق شد

به دنبال ناآرامی‌های امروز در بغداد، دولت عراق از تعلیق جلسات کابینه تا اطلاع ثانوی خبر داد.