رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: هدف سفرم به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین است

امیرعبداللهیان: هدف سفرم به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین است وزیر امور خارجه: هدف سفرم به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین بر اساس درخواست به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران است. برخی طرف‌های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند. پیگیری مناسبات دوجانبه و موضوع افغانستان نیز در دستورکار […]

امیرعبداللهیان: هدف سفرم به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین است

وزیر امور خارجه:
هدف سفرم به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین بر اساس درخواست به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران است.

برخی طرف‌های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.

پیگیری مناسبات دوجانبه و موضوع افغانستان نیز در دستورکار مذاکراتی این سفر است.