رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده آمریکا در امور ایران روز ۱۴ سپتامبر در کنگره درباره مذاکرات با ایران توضیح می دهد

رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران روز ۱۴ سپتامبر در کنگره درباره مذاکرات با ایران توضیح می دهد /الجزیره

رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران روز ۱۴ سپتامبر در کنگره درباره مذاکرات با ایران توضیح می دهد /الجزیره