رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۵ درصد افزایش نرخ بلیت‌های سواری کرایه منتهی به مرز‌ها

۷۵ درصد افزایش نرخ بلیت‌های سواری کرایه منتهی به مرز‌ها مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین شهری: از ۱۱ شهریور فروش بلیت شرکت‌های تعاونی سواری کرایه آغاز و به علت خالی برگشتن ناوگان ۷۵ درصد به نرخ اولیه افزوده شده است.

۷۵ درصد افزایش نرخ بلیت‌های سواری کرایه منتهی به مرز‌ها

مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین شهری:

از ۱۱ شهریور فروش بلیت شرکت‌های تعاونی سواری کرایه آغاز و به علت خالی برگشتن ناوگان ۷۵ درصد به نرخ اولیه افزوده شده است.