رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر: کارکنان دولت صاحب مسکن می‌شوند

مخبر: کارکنان دولت صاحب مسکن می‌شوند معاون اول رئیس‌جمهور: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روش‌های مختلف تأمین مالی مطابق با دهک‌های درآمدی پیش‌بینی شده است. در ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید زیرساخت‌های آب، انرژی و حمل و نقل در نظر گرفته شود. ▫️مام وزرای دولت موظف هستند تا یک […]

مخبر: کارکنان دولت صاحب مسکن می‌شوند

معاون اول رئیس‌جمهور:
با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روش‌های مختلف تأمین مالی مطابق با دهک‌های درآمدی پیش‌بینی شده است.

در ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید زیرساخت‌های آب، انرژی و حمل و نقل در نظر گرفته شود.

▫️مام وزرای دولت موظف هستند تا یک بسته و برنامه مشخص از نحوه تأمین منابع و زمین مورد نیاز برای خانه دار شدن کارکنان وزارتخانه خود ارائه دهند.