رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور

تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور رئیس‌جمهور در مراسم تقدیر از تعاونی‌های برتر: بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است. تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است. همه دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند. سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی […]

تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور

رئیس‌جمهور در مراسم تقدیر از تعاونی‌های برتر:

بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است.

تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است.

همه دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند.

سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است.