رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید جنگنده سوخو ۳۵ از روسیه در دستور کار ارتش ایران

خرید جنگنده سوخو ۳۵ از روسیه در دستور کار ارتش ایران فرمانده نیروی هوایی ارتش: خرید جنگنده‌های سوخو ۳۵ از روسیه در دستورکار نیروی هوایی ارتش قرار گرفته است

خرید جنگنده سوخو ۳۵ از روسیه در دستور کار ارتش ایران

فرمانده نیروی هوایی ارتش: خرید جنگنده‌های سوخو ۳۵ از روسیه در دستورکار نیروی هوایی ارتش قرار گرفته است