رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لیست دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای اربعین منتشر شد

لیست دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای اربعین منتشر شد با توجه به این که بخش عمده ای از فروش بلیت پروازهای اربعین از طریق اینترنتی و مراجعه به سایت های شرکت های هواپیمایی بود، امروز لیست دفاتر فروش بلیت های پروازهای اربعین منتشر شد. بنابراین مسافران پرواز های اربعین با مراجعه به این دفاتر […]

لیست دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای اربعین منتشر شد

با توجه به این که بخش عمده ای از فروش بلیت پروازهای اربعین از طریق اینترنتی و مراجعه به سایت های شرکت های هواپیمایی بود، امروز لیست دفاتر فروش بلیت های پروازهای اربعین منتشر شد.

بنابراین مسافران پرواز های اربعین با مراجعه به این دفاتر می توانند بلیت با نرخ مصوب تهیه کنند./باشگاه خبرنگاران