رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«لیز تراس» به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد

«لیز تراس» به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد

«لیز تراس» به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد